บริษัทพีอาร์รุ่นใหม่ ที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านสิ่งพิมพ์ ควบคู่ไปกับออนไลน์
เรามีความสามารถในด้านการประชาสัมพันธ์วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เข้าใจหลักการตลาด และประสานงาน
กับทางลูกค้าและสื่อมวลชนเชิงบวก โดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและความสามารถ ดูแลงานและประสานงาน
ได้อย่างครอบคลุม และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งเรามีลูกค้าหน่วยงานและองค์กร
ที่ให้ความไว้วางใจ และมอบหมายให้เราดูแลและประสานงานมาจนถึงปัจจุบัน


Press Invitation
เชิญสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นรายการทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตลอดจนออนไลน์เพื่อร่วมงาน Event ต่างๆ
ที่จัดขึ้น ตลอดจนประสานงานให้เรียบร้อยและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

Press Release
เขียนข่าวประชาสัมพันธ์สินค้า ตลอดจนงานต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยนำเสนอสินค้าหรืองานที่เกี่ยวข้องให้ไปใน
ทิศทางที่ดีและเพิ่มมูลค่าสื่อให้มากขึ้น

Guest Invitation
เชิญ ดารา นักแสดง นักร้อง ตลอดจน Celebrities ชั้นนำของประเทศเข้าร่วมงานต่างๆที่จัดขึ้น

News Clipping / Monitoring
สรุปข่าว รวมมูลค่าสื่อ และรวบรวมเล่มเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า 
 
 
ASAVA
Philosophy
Nespresso
 

    คลิกที่นี่ Montree PR Profile แบบออนไลน์
บริษัท มนตรี พีอาร์ จำกัด
เลขที่ 34 ชั้น 5 อาคารบ้านยสวดี ถนนพหลโยธิน
ซอย 7 (ซอยอารีย์) แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
 

Map Zoom | Download
 
 
If you have questions you would like us to answer,
Please send us an email using our contact form below :
 
Your Name : 
*
Email : 
*
Message : 
*
         

© Copyright 2009 MONTREE PR. CONSULTANT. CONTACT US \Designed : POPDOT.NET